Hämeen radioharrastajat ry

Kaikille radioharrastajille tarkoitettu radiokerho OH3ACA / HARHA0

2020

Kotiseutuharjoitus Päijät-Häme 20 Hälvälässä 28.8. - 30.8.2020

Hämeen radioharrastajat ry yhteistyössä Päijät-Hämeen Viestikilta ryn järjestää radioasemakurssin harjoituksen yhteydessä.

Kurssilla annetaan tietoa siitä, millaisia valmiuksia radioamatööreillä on toimia poikkeusolojen viestiyhteyksien rakentajina. Informaatiota ja koulutusta on tarjolla mm. digitaalisista lähetelajeista ja niiden soveltamisesta. Koulutuksessa pyritään myös tuomaan esille, mitä mahdollisuuksia on rakentaa lähialueen viestiyhteyksiä arjen ja kohtuullisen helposti saatavilla olevin välinein.

Viimevuotiseen kurssiin nähden mukaan on tuotu uusia tekniikoita.

 

Komponentteja ilmaiseksi Hämeen radioharrastajat ry:n jäsenille

Ennakkotietona kaikille Hämeen radioharrastajt ry:n jäsenille:
Tuttavani on luopumassa huomattavasta määrästä kaikenlaisia komponentteja. Suuri osa tavarasta on turhan hyvää vietäväksi suoraan SER-lavalle. Tavarasta on varmaankin iloa hameille, joita kiinnostaa rakentaminen eri muodoissaan.

Ensisijaisesti komponentteja ja muuta tarpeistoa tarjotaan Hämeen radioharrastajien jäsenille niin sanotusti noutohintaan, eli nollakorvauksella omaan käyttöön. Komponenttivalikoimassa on mm. ledejä, LCD näyttöjä, kiertokytkimiä, koteloita yms. Myös varmaankin kiinnostavaa bonkkia.

Täydentävää informaatiota tulee jäsenistölle myöhemmin.
de OH3HZ

Hämeen radioharrastajat ry mukaan tekemään yhteistyötä Päijät-Hämeen viestikillan kanssa

Hämeen radioharrastajien jäsenten edustus Päijät-Hämeen viestikillan hallituksessa avaa uusia mahdollisuuksia yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Hämeen radioharrastajat ovat tukemassa Päijät-Hämeen viestikiltaa mm. tapahtumisen suunnittelussa ja apuna järjestelyissä.